مشاوره حقوقی خانواده

اعسار از پرداخت نفقه معوقه زن ⚡️

پرسش: من خانمم بعد از سالها زندگی به مشکل خوردیم، نفقه معوقه 4۰میلیون در نهایت در حکم دادگاه تجدید نظر محکوم خواهم شد که هنوز ابلاغ نشده چون نتونستم ثابت کنم که قبلا دادم. هزینه‌های دادرسیشم هست. اول اینکه چقدر مهلت دارم برای پرداخت؟

بعد من که 4۰میلیون ندارم، برای دادخواست اعسار معوقه باید وایسم حکم بیاد بعد؟ از کجا باید اقدام کنم؟ این چقدر طول می‌کشه؟


پاسخ: پس از ابلاغ اجراییه ده روز مهلت جهت پرداخت به شما داده خواهد شد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﮑﻮمﻋﻠﯿﻪ ﺗﺎ ﺳﯽ روز ﭘﺲ از اﺑﻼغ اﺟﺮاﺋﯿﻪ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮال ﺧﻮد، دﻋﻮای اﻋﺴﺎر ﺧﻮﯾﺶ را اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺒﺲ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻋﻮای اﻋﺴﺎر ﻣﺴﺘﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ رد ﺷﻮد. البته توصیه می‌شود که ظرف همان 10 روز اول پس از ابلاغ اجراییه اقدام نمایید که اقدامات اجرایی همسرتان منجر به توقیف احتمالی اموال یا صدور حکم جلب نشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشابه

اگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید بر روی "دریافت مشاوره" کلیک نمایید.

دریافت مشاوره

دکمه بازگشت به بالا