رای دادگاه

درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (رای دادگاه)

پیام رای دادگاه با موضوع درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه: هر چند که زمان تقدیم دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه ، قبل از صدور اجرائیه در پرونده مطالبه نفقه زوجه باشد، درصورتی که در نهایت، اجراییه مذکور بلا اجرا مانده و با امتناع زوج از پرداخت نفقه ، عسر و حرج برای زوجه محقق شده باشد، دادگاه حکم به طلاق صادر می نماید.

شماره دادنامه قطعی: 9309982922500343

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم م. خ. به طرفیت آقای د. الف. به خواسته صدور حکم طلاق (الزام زوج به طلاق زوجه) به لحاظ عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه و تهمت و افتراء ناشایست با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و علیرغم احراز وجود رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده با ملاحظه تصویر رونوشت سند رسمی نکاح شماره 23303 مورخ 84/2/5 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره … ورامین.

و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1129 قانون مدنی، مطالبه نفقه از سوی زوجه بایستی منجر به صدورحکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه و سپس صدور اجرائیه و امتناع زوج از پرداخت یا عدم امکان پرداخت شود در حالی که حسب تصویر گزارش اصلاحی صادره در پرونده کلاسه 92/10/712 که به تاریخ 93/2/17 صادر گردیده و عملیات اجرایی آن بعد از تاریخ صدور آن آغاز شده به‌ طوری که جلب محکوم‌علیه جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در تاریخ 93/5/29 صادر شده.

و تاریخ تقدیم دادخواست قبل از اتمام عملیات اجرایی پرونده مذکور با مواجه شدن اجرائیه با عدم پرداخت نفقه زن توسط زوج بوده یعنی در تاریخ 93/3/5 و با این وصف به ترتیب تقدم اقدامات موضوع ماده 1129 قانون مدنی و تأخر درخواست طلاق از محکمه، از اقدامات مذکور به‌طور کامل رعایت نشده است.

لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز عسر و حرج خواهان به‌ نحوی‌ که ادامه زندگی مشترک با خوانده را برای وی غیرقابل تحمل نموده باشد و با استناد به مفهوم مخالف مواد 1129 و 1130 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر آسان تهران می‌باشد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.خ. به طرفیت د. الف. نسبت به دادنامه شماره 01601 مورخ 1393/11/6 شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک در پرونده کلاسه 343 مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی طلاق وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خوانده رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا زوجه دلیل و انگیزه طرح دعوی خود را عدم پرداخت خرجی و نفقه توسط زوج مطرح نموده و دعوی خود را مستند به گزارش اصلاحی مورخه 1392/6/1 شورای حل اختلاف و اجرائیه مربوطه مورخه 93/4/13938 نموده است.

نظر به اینکه زوج از پرداخت نفقه و اجراء رأی مذکور علی‌رغم اجرائیه صادره امتناع نموده است، لذا موضوع از مصادیق ماده 1129 قانون مدنی و که درنهایت منتهی به عسر و حرج زوجه نیز گردیده محسوب می‌شود این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به استناد ماده 1130 و 1129 قانون مدنی حکم به طلاق خلع زوجه صادر می‌نماید حضانت فرزند مشترک بر عهده زوجه است و زوج می‌تواند هر هفته روز جمعه از ساعت سه بعدازظهر الی شش بعد از همان روز با فرزند مشترک ملاقات نماید این رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

برای دریافت مشاوره حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاوره حقوقی

عنواین مرتبط با دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها:

 1. انواع طلاق در فقه و قانون ایران
 2. فرق طلاق با فسخ نکاح
 3. طلاق رجعی + هزینه طلاق رجعی
 4. فرق طلاق عدی و رجعی
 5. طلاق بائن + انواع طلاق بائن
 6. فرق طلاق رجعی و بائن
 7. طلاق مبارات | کراهت زوجین از یکدیگر
 8. طلاق توافقی | مراحل و مدارک
 9. طلاق از طرف مرد | مراحل و مدارک
 10. طلاق از طرف زن | مراحل و مدارک
 11. صلاحیت دادگاه خانواده (محلی و ذاتی)
 12. طلاق عسر و حرج چیست؟
 13. دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن (مصادیق عسر و حرج زوجه)
 14. تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه (رای دادگاه)
 15. طلاق به دلیل کراهت زوجه | تنفر از شوهر
 16. طلاق خلع؛ طلاقی با بذل مهریه و رضایت شوهر
 17. فرق طلاق خلع و مبارات
 18. طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان دارد؟
 19. آیا زن میتواند با بخشش مهریه طلاق بگیرد؟
 20. طلاق به علت عدم تعادل روانی (اثبات بیماری روانی)
 21. فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (رای دادگاه)
 22. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه + نمونه دادخواست
 23. درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (رای دادگاه)
 24. درخواست طلاق زوجه به دلیل پرخاشگری زوج (رای دادگاه)
 25. طلاق بخاطر بد دهنی مرد [سوء رفتار زوج ناشی از فحاشی] (رای دادگاه)
 26. طلاق به دلیل بچه دار نشدن زن | نازایی زوج و زوجه
 27. درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه (رای دادگاه)
 28. درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج (رای دادگاه)
 29. خواندن صیغه طلاق بدون حضور مرد یا زن ⚡️ عدم حضور در دفترخانه زوج یا زوجه
 30. لغو درخواست طلاق ⚡️ پس گرفتن درخواست طلاق
 31. تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه (رای وحدت رویه 716)
 32. قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق (رای وحدت رویه 666)
 33. امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه (رای دادگاه)
 34. امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل (رای دادگاه)
 35. تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (رای دادگاه)
 36. توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه (رای دادگاه)
 37. داوری در طلاق (رای دادگاه)
 38. درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 39. فسخ نکاح به دلیل عدم اعلام ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 40. درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (رای دادگاه)
 41. درخواست طلاق به دلیل غیبت زوج (رای دادگاه)

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا