مشاوره حقوقی قراردادها

نمونه دادخواست تامین دلیل خسارت ساختمان ⚡️ خسارت وارده به ملک

ریاست محترم شورای حل اختلاف ………………

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند :

به موجب مستندات مذکور اینجانب مالک ………… باب خانه/آپارتمان واقع در پلاک ثبتی…………/……… بخش ……………… و در همسایگی خوانده/ خواندگان می‌باشم. نظر به اینکه اقدامات خوانده/خواندگان در پلاک تحت مالکیت خود دایر بر …………موجب بروز خسارت در ملک اینجانب شده است و آنان حاضر به جبران خسارت وارده نمی‌باشند و از طرفی اینجانب در مقام جمع‌آوری دلایل حقانیت خویش می‌باشم فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار خسارت وارده و ارزیابی میزان آن به استناد ماده 149 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب کارشناس رسمی دادگستری از محضر شورای حل اختلاف محترم مورد استدعاست.


– خواسته یا موضوع و بهای آن: تأمين دليل خسارات وارده به منزل.

– دلایل و منظمات دادخواست (مدارک): كپی مصدق  1 – سند مالكيت،  2 – نظر كارشناسی 3- مدارک مورد نیاز.

مشاوره حقوقی

قوانین مرتبط با دادخواست تامین دلیل خسارت ساختمان

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی:

در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در اینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یامتعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است.


ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی:

درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد.


ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی:

درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیرباشد:

1- مشخصات درخواست کننده و طرف او.

2- موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.

3- اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.


ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید.


ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد. مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.


ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد.


ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی:

تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.


ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی:

هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره- اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند.


ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

برای دریافت مشاوره حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاوره حقوقی

عنواین مرتبط با دعاوی مطالبه خسارت در رویه دادگاه‌ها:

  1. مطالبه خسارت تاخیر در تخلیه ⚡️ ناشی از عدم تخلیه
  2. نمونه دادخواست تامین دلیل خسارت ساختمان ⚡️ خسارت وارده به ملک

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا