مشاوره حقوقی خانواده

نفقه فرزند ⚡️

پرسش:  من دختر مجردم، از پدرم شکایت کردم برای نفقه‌ام، بعد چون پدرم شیشه می‌کشه و بیمار روانی هست و توهم می‌زنه و دروغ گو و زن گرفته و همراه زنش میخاد بیاد دادگاه و زنش هم آدم آبرو بر و دیوانه‌ای هست. من چه واکنشی نشون بدم تو دادگاه اگه بهم حمله کردن؟ دفاع کنم؟ ممکن قاضی بگه دختر تو روی پدرش وامیسته؟ و حق به پدرم بده یا اگه جواب ندم قاضی میگه حتما حق با پدره هست پس چکار کنم؟ و آیا زنش هم میتونه بیاد داخل پیش قاضی؟؟ قانونا میتونه بیاد؟


پاسخ:  قانونا همسر پدرتان اجازه ورود به دادگاه ندارد چون ذینفع نیست. و هیچکس حق ندارد در دادگاه نزاع کند.

 

یکی از حقوق اساسی هر فرزند، حق دریافت نفقه است. نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های متعارف زندگی است. در تعیین میزان نفقه، استطاعت مالی نفقه دهنده، شرایط نفقه گیرنده و توان کار کردن فرزند پس از سن بلوغ، مورد توجه قرار می‌گیرد. شرایط و ویژگی‌های نفقه فرزند نیز در قانون تعریف شده است. در درجه اول، پدر فرزند مسئول پرداخت نفقه است. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او، مسئولیت پرداخت نفقه به ترتیب به اجداد پدری و مادری منتقل می‌شود. با توجه به اهمیت حقوق فرزندان، پرداخت نفقه یک وظیفه حقوقی بسیار مهم برای والدین است و عدم اجرای آن، ممکن است به مشکلاتی برای فرزندان و خانواده‌هایشان منجر شود.

نفقه فرزند چیست؟

هنگامی که یک فرزند به دنیا می‌آید، پدر و مادر وظیفه دارند تا از او به بهترین نحو مراقبت کنند و اسباب و وسایل آرامش و امنیت او را فراهم کنند. برای برطرف کردن نیازهای اولیه خود، هر فرزند در زمان تولد و تا سن بلوغ، به دیگران کاملا وابسته است و تنهایی، قادر به رفع نیازهای خود نیست.

نفقه فرزند، به عنوان یکی از حقوق قانونی هر فرزند، به معنای پرداخت هزینه‌های لازم برای برطرف کردن نیازهای او شامل خوراک، پوشاک، مسکن و هزینه‌های متعارف زندگی می‌باشد. پدر و مادر، به عنوان مسئولین اصلی پرداخت نفقه فرزند، باید با توجه به توان مالی خود، نیازهای اساسی فرزند را برطرف کنند. در صورت عدم توانایی مالی پدر و مادر، مسئولیت پرداخت نفقه به اجداد پدری و مادری منتقل می‌شود.

مفهوم نفقه فرزند، در قانون مدنی به طور مجزا تعریف نشده است، اما با توجه به مواد قانون، می‌توان گفت که نفقه فرزند، به عنوان یکی از حقوق قانونی هر فرزند، می‌بایست توسط مسئول آن در قانون، پرداخت شود. مبلغ نفقه فرزند، باید، نیازهای او را که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه‌های متعارف زندگی و سایر موارد می‌باشد را بر طرف کند. به عنوان یک وظیفه حقوقی بسیار مهم، پرداخت نفقه برای والدین از اهمیت بسیاری برخوردار است و در صورت عدم اجرای آن، ممکن است به مشکلاتی برای فرزندان و خانواده‌های‌شان منجر شود.

مصادیق نفقه اولاد

با توجه به ماده 1204 قانون مدنی، مصادیق نفقه فرزند شامل مسکن، خوراک، پوشاک و اثاث زندگی است. هرچند که این موارد، انحصاری نیستند و می‌توان هر مورد دیگری را نیز جزو مصادیق نفقه فرزند حساب کرد. به عنوان مثال، هزینه‌های بهداشت و درمان، رفت و آمد، آموزش و هر نیاز متعارف دیگری، می‌تواند جزو مصادیق نفقه فرزند باشد.

مصادیق نفقه فرزند، باید با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق و رفع حاجت فرزند، تعیین و پرداخت شود. برای مثال، در صورتی که فرزند نیاز به درمان دارد، هزینه‌های بهداشت و درمان و در صورت لزوم، هزینه‌های رفت و آمد، بهداشت و درمان، بیمارستان و … را جزو مصادیق نفقه فرزند محسوب می‌شود.

در کل، مصادیق نفقه فرزند، شامل همه نیازهای اساسی و متعارفی است که فرزند برای زندگی نیاز دارد و باید توسط والدین یا مسئولین دیگر، به صورت منظم و با در نظر گرفتن توانایی مالی، پرداخت شود.

نفقه فرزند بر عهده کیست؟

با توجه به ماده 1199 قانون مدنی، پرداخت نفقه فرزند در اولویت با پدر بوده و پس از وی، با اجداد پدری و سپس مادر و اجداد مادری است. اگر پدر و مادر فرزند همزمان نباشند، مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده پدر است و در صورت فوت پدر و یا عدم قدرت او به انفاق، مسئولیت پرداخت نفقه به عهده اجداد پدری و الاقرب فالاقرب قرار می‌گیرد.

در صورتی که پدر و اجداد پدری و مادر همگی عدم قدرت به انفاق داشته باشند، مادر مسئول پرداخت نفقه فرزند می‌باشد و در صورت فوت مادر و یا عدم قدرت او به انفاق، مسئولیت پرداخت نفقه به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری با رعایت الاقرب فالاقرب قرار می‌گیرد.

لازم به ذکر است که در رابطه با تکلیف پرداخت نفقه فرزند، تفاوتی میان فرزند مشروع و نامشروع وجود ندارد و حکم قانونی در این مساله، همانند فرزند ناشی از نکاح صحیح می‌باشد. با توجه به اینکه نفقه فرزند، به عنوان یکی از حقوق قانونی هر فرزند، محسوب می‌شود، پرداخت آن برای والدین و دیگر مسئولین بسیار مهم و ضروری است.

پرداخت نفقه فرزند بعد از فوت پدر

پس از فوت پدر، طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، پرداخت نفقه فرزند به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورتی که پدر و اجداد پدری توانایی پرداخت نفقه را نداشته باشند، مادر مسئول پرداخت نفقه فرزند می‌باشد و در صورت عدم وجود مادر و یا عدم توانایی او به انفاق، مسئولیت پرداخت نفقه به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری با رعایت الاقرب فالاقرب قرار می‌گیرد.

در صورتی که چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تأدیه کنند. از این رو با فوت پدر، پرداخت نفقه فرزند به عهده اجداد پدری و الاقرب فالاقرب خواهد بود.

لازم به ذکر است که همانگونه که در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ذکر شده، حق حضانت و پرداخت نفقه فرزند، بعد از فوت پدر نیز بر عهده اجداد پدری و سپس مادر و اجداد مادری است. این موضوع به دلیل اینکه نفقه و حضانت از حقوق مهم و حیاتی فرزند محسوب می‌شوند، قانونگذار بر عهده اجداد و جدات مزبور قرار داده است.

نفقه فرزند نامشروع

فرزند نامشروع، فرزندی است که خارج از عقد ازدواج موقت یا رسمی و دائمی به دنیا آمده است. به دلیل عدم صحت و مشروعیت نسبت به پدر، فرزند نامشروع حق نفقه ندارد. به عبارت دیگر، پدر فرزند نامشروع مادامی که نسبت خود را به او ثابت نکرده باشد، ملزم به پرداخت نفقه نیست.

لازم به ذکر است که اگر پدر فرزند نامشروع، نسبت خود را به او ثابت کند، در این صورت می‌تواند مطالبات نفقه از او را داشته باشد. از این رو، اثبات نسب، یکی از شرایط لازم برای مطالبه نفقه فرزند نامشروع است.

در صورتی که پدر فرزند نامشروع، نسبت خود را به او ثابت نکند، فرزند نامشروع حق توارث و ارث‌بری را ندارد و بر حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی، صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.

به طور کلی، به دلیل عدم صحت و مشروعیت نسبت به پدر، فرزند نامشروع حقوق کمتری نسبت به فرزندان مشروع دارد و در برخی موارد حقوقی از او صرف نظر می‌شود.

ویژگی‌های پرداخت نفقه به فرزندان در قانون مدنی

نفقه فرزند، به عنوان یکی از حقوق مهم و حیاتی فرزندان، دارای ویژگی‌ها و شرایط خاصی است که به شرح زیر می‌باشد:

در پرداخت نفقه فرزند، اولویت با پدر است. در صورتی که پدر نتواند به هر دلیلی نفقه را پرداخت کند، مسئولیت پرداخت نفقه به عهده اجداد پدری و پس از آن، مادر و اجداد مادری قرار می‌گیرد.

سن دریافت نفقه فرزند، در قانون مشخص نشده است، اما بر اساس قانون مدنی، پس از دوران بلوغ، در صورتی که فرزند، مال کافی داشته باشد یا با کار کردن، بتواند معیشت خود را تامین کند، مستحق دریافت نفقه فرزند نخواهد بود.

معیار تعیین میزان نفقه فرزند، علاوه بر نیازها و وضعیت نفقه گیرنده، استطاعت مالی شخص نفقه دهنده نیز می‌باشد. به این عبارت دیگر، میزان نفقه فرزند، بر اساس توان مالی شخص نفقه دهنده تعیین خواهد شد.

فرزند، نفقه معوقه ندارد، به این معنی که نمی‌تواند برای دریافت نفقه ایام گذشته خود، شکایت کند. البته اگر منفق، به موجب حکم دادگاه، ملزم به پرداخت نفقه شده باشد و از پرداخت خودداری کند، فرزند می‌تواند نسبت به مطالبه نفقه، به موجب لایحه مطالبه نفقه فرزند، از تاریخ صدور رای قطعی اقدام کند.

به طور کلی، پرداخت نفقه فرزند، یکی از مواردی است که در قانون مدنی، به منظور حفاظت از حقوق فرزندان و تأمین هزینه‌های زندگی آنها، مطرح شده است. به همین دلیل، تعیین میزان و پرداخت نفقه، باید با توجه به شرایط و وضعیت نفقه گیرنده و منفق، با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.

» سوالات مرتبط با نفقه فرزند

[display-posts category=”child-alimony” include_excerpt=”true” excerpt_more=”این سوال را کامل بخوانید!” excerpt_more_link=”true”]

منبع
تلیکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشابه

اگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید بر روی "دریافت مشاوره" کلیک نمایید.

دریافت مشاوره

دکمه بازگشت به بالا