مشاوره حقوقی خانواده

عده چیست؟ انواع آن و عده زن چند روز است؟ ⚡️

عده زن به مدتی اشاره دارد که زن پس از انحلال نکاح باید آن را نگه دارد. این موضوع برای زنان مهم است و به دلیل اطلاع نداشتن از احکام و قوانین مربوط به عده، می‌تواند مشکلاتی را برای آن‌ها ایجاد کند. در مورد انواع عده نیز، زنان باید اطلاعات کافی را داشته باشند تا بتوانند به درستی با موضوع روبرو شوند. همچنین، در صورتی که طلاق زن رجعی باشد، همسر باید بتواند به او رجوع کند و در صورت عدم رجوع، زن ملزم به نگه داشتن عده است. با مشاوره حقوقی تلیکان همراه باشید.

عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

عده زن چیست؟

ماده 1150 قانون مدنی تعریف عده زن را به عنوان مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند، تعریف می‌کند. این مدت برای هر زن متفاوت است و بر اساس شرایط خاصی چون باروری زن، نوع طلاق و دیگر عوامل قابل تحلیل است. هدف از نگه داشتن عده برای زن، جلوگیری از اختلاط نسل و رعایت حرمت نکاحی است.

بنابراین، در طول عده، زن مجاز به ازدواج نیست و اگر ازدواج کند، عقد او باطل است. همچنین، در صورتی که زن از همسرش جدا شده باشد، باید ایام حیض نگه دارد تا در صورت طلاق رجعی، همسر بتواند به او رجوع کند و در صورتی که طلاق رجعی نبود، به احترام زندگی مشترک ایام حیض نگه داشته شود.

همچنین، در صورتی که زن بعد از طلاق باردار شده باشد، باید به احتمال بارداری ایام حیض نگه دارد تا جنین در سلامت رشد و نمو کند. در صورتی که همسر زن فوت کرده باشد، زن نیز باید به احترام زندگی مشترک‌شان و سلامتی جنین (در صورت وجود) ایام حیض نگه دارد.

در کل، نگه داشتن عده برای زن به منظور رعایت حرمت نکاحی و جلوگیری از اختلاط نسل است و زن باید در طول این مدت از ازدواج خودداری کند تا پس از انقضای عده، مجدداً به ازدواج بپردازد.

انواع عده

انواع عده شامل عده طلاق، عده فسخ نکاح، عده وفات و عده بذل و انقاضای مدت هستند. هرکدام از این انواع عده، احکام و قوانین خاص خود را دارد.

عده طلاق، به مدتی اشاره دارد که زن پس از طلاق نمی‌تواند با شوهر جدیدی ازدواج کند. این عده، به منظور جلوگیری از اختلاط نسل و حفظ حرمت نکاحی تعیین شده است.

عده فسخ نکاح نیز به مدتی اشاره دارد که پس از فسخ نکاح، زن نمی‌تواند با شوهر جدیدی ازدواج کند. این عده به دلیل وجود پاره‌ای از مواردی که فسخ نکاح را ممکن می‌سازد، تعیین شده است.

عده وفات، به مدتی اشاره دارد که پس از فوت شوهر، زن نمی‌تواند با شوهر جدیدی ازدواج کند. این عده نیز به منظور رعایت حرمت نکاحی و جلوگیری از اختلاط نسل تعیین شده است.

عده بذل و انقاضای مدت، به مدتی اشاره دارد که در قراردادهای موقت (مانند عقد موقت)، پس از گذشت زمان تعیین شده، رابطه بین زن و شوهر به پایان می‌رسد. این عده، در قراردادهای دائمی کاربردی نیست.

در کل، هر یک از انواع عده، به منظور رعایت حرمت نکاحی و جلوگیری از اختلاط نسل تعیین شده است. این عده‌ها، احکام ویژه خود را دارند و در هر حالتی، نگه داشتن عده ضروری و لازم است.

عده طلاق رجعی چند روز است؟

عده طلاق رجعی سه ماه و ۱۰ روز است. بدین معنی که پس از رجوع همسر، در این مدت زمان، اگر دوباره خانواده راه بیفتد، به صورت معمول و بدون نیاز به عقد جدید با همسر سابق خود ازدواج می‌کند. اما اگر در این مدت زمان با کسی رابطه برقرار کند، این رابطه حرام محسوب شده و در صورت ازدواج با همسر جدید، این ازدواج باطل می‌شود. لذا زوج ها باید از مدت زمان عده طلاق رجعی آگاهی داشته باشند و تا انتهای این مدت از ازدواج با شخص دیگری خودداری کنند.

عده عقد موقت چند روز است؟

عده عقد موقت برای زنان با شرایط متفاوتی نسبت به عقد دائم همراه است. مدت زمان نگه داشتن عده در عقد موقت نیز به شرایط مختلفی بستگی دارد.

اگر خانم در زمان عقد موقت در سنی باشد که عادت ماهیانه شده است، باید به مدت دو بار عادت ماهانه شدن ایام حیض نگه داشته شود. اما اگر در سنی باشد که هنوز عادت ماهیانه شده نیست، باید به مدت ۴۵ روز عده را نگه دارد. همچنین، در صورت وفات همسر در زمان عقد موقت، خانم باید ایام حیض وفات را نگه دارد.

در کل، زنانی که قصد عقد موقت دارند، باید با شرایط و مقررات مربوط به نگه داشتن عده در این نوع ازدواج آشنا باشند و از مشکلاتی که ممکن است به دنبال نداشتن اطلاعات کافی بوجود آید، جلوگیری کنند.

عده همسر مفقوالاثر

عده همسر مفقودالاثر به موقعیتی اطلاق می‌شود که شوهر به مدتی طولانی حضور نداشته باشد و هیچ اثری از او وجود نداشته باشد که زنده باشد یا نه. در این صورت، خانم می‌تواند اعلام مفقودالاثری کند.

اگر در طول این مدت شوهر برای همسرش مالی گذاشته باشد یا خانم سرپرستی داشته باشد که بتواند هزینه‌های او را پرداخت کند، طلاق جایز نیست و خانم نمی‌تواند ازدواج خود را با شخص دیگری انجام دهد.

اما اگر شرایطی مانند حالت بالا وجود نداشته باشد، خانم می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و اعلام مفقودالاثری کند. سپس به مدت چهار سال به جستجوی همسر می‌پردازد و اگر باز هم پیدا نشد، حاکم می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند. پس از جاری شدن صیغه طلاق غیابی، خانم باید چهار ماه و ۱۰ روز ایام حیض را نگه دارد و در صورت بازگشت همسر، می‌تواند به او رجوع کند.

در کل، عده همسر مفقودالاثر به موقعیتی اطلاق می‌شود که شوهر به دلایلی مانند ناپدید شدن، فوت یا زندانی شدن، حضور نداشته باشد. در چنین شرایطی، خانم باید با مراجعه به مراجع قضایی و اطلاع از مقررات مربوطه، اقدام به اعلام مفقودالاثری کند و در صورت لزوم، از حقوق طلاق در این شرایط استفاده کند.

مدت عده طلاق زن یائسه

طلاق زنان یائسه یکی از انواع طلاق بائن است. بنابراین، در این نوع طلاق، زنان یائسه پس از طلاق می‌توانند بدون نیاز به نگه داشتن عده، بلافاصله با فرد دیگری ازدواج کنند و رجوع از طلاق در این شرایط امکانپذیر نمی‌باشد.

طلاق بائن یعنی طلاقی که پس از آن، دو نفر ازدواج دیگری با هم انجام می‌دهند بدون اینکه نیازی به نگه داشتن عده باشد. در واقع، در این نوع طلاق، اگر طرفین تصمیم به ازدواج با یکدیگر داشته باشند، می‌توانند بلافاصله ازدواج کنند.

در کل، زنان یائسه پس از طلاق، می‌توانند بدون نیاز به نگه داشتن عده، بلافاصله با شخص دیگری ازدواج کنند. بنابراین، رجوع از طلاق در این شرایط امکانپذیر نمی‌باشد و زنان یائسه می‌توانند با توجه به قوانین و مقررات مربوطه، به ازدواج با شخص دیگری بپردازند.

نفقه زن در دوران عده

در دوران عده طلاق رجعی، زوجین حق رجوع به یکدیگر را دارند و در صورتی که زن، پس از رجوع زوج به او، از شوهر خود تمکین کند، شوهر موظف به پرداخت نفقه و دیگر حقوق زوجه می‌باشد. در این مورد، زن در طول دوره عده حق درخواست نفقه و سایر حقوق خود را دارد و شوهر مکلف به پرداخت آن است.

اما در طلاق بائن که زوجین حق رجوع به یکدیگر را ندارند، رابطه‌ای برای ایجاد تمکین و پرداخت نفقه به وجود نمی‌آید و زن حق درخواست نفقه را از شوهر ندارد. با این حال، شوهر می‌بایست مدت عده خود را معادل ۳ طهر (۳ پاکی) نگه دارد.

در مورد دوران عده فوت همسر، زوجه مکلف به رعایت عده وفات (۴ ماه و ۱۰ روز) می‌باشد و در این مدت باید نفقه زوجه از اموال متوفی پرداخت شود. در صورتی که اموال متوفی برای پرداخت نفقه کافی نباشد، پرداخت آن بر عهده اقارب (پدر متوفی) خواهد بود. پس از پایان عده، دیگر زن مستحق دریافت نفقه وفات نمی‌باشد.

در دوران عده عقد موقت، نفقه به زوجه تعلیق نمی‌گیرد، مگر اینکه در هنگام عقد، طرفین به توافق رسیده و شرط کرده باشند. در صورت فوت زوج، زوجه باید مدت عده خود را نگه دارد، اما نفقه‌ای مبنی بر مدت عده به وی تعلق نمی‌گیرد، مگر آنکه شرط ضمن عقد شده باشد.

در مورد دوران عده هنگام حاملگی، پرداخت نفقه برعهده شوهر می‌باشد و در طول دوره حمل، مرد موظف به پرداخت نفقه تا پایان وضع حمل پرداخت می‌باشد. در صورت فوت شوهر، تا مدت زمان پایان وضع حمل، نفقه به زوجه تعلق می‌گیرد.

بنابراین، در دوران عده در صورتی که زن حق درخواست نفقه داشته باشد، شوهر مکلف به پرداخت نفقه و سایر حقوق زوجه می‌باشد. در مواردی که زن حق درخواست نفقه ندارد، مانند طلاق بائن، زن باید مدتعده خود را رعایت کند، اما نفقه‌ای به وی تعلق نمی‌گیرد.

همچنین، در دوران عده فوت همسر، زن حق درخواست نفقه دارد و در صورتی که اموال متوفی کافی نباشد، پرداخت آن بر عهده اقارب خواهد بود.

در دوران عده عقد موقت، نفقه به زوجه تعلیق نمی‌گیرد مگر اینکه در هنگام عقد، شرط کرده باشند. در مورد دوران عده هنگام حاملگی، پرداخت نفقه برعهده شوهر می‌باشد و در طول دوره حمل، مرد موظف به پرداخت نفقه تا پایان وضع حمل می‌باشد.

منبع
تلیکان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشابه

اگر به مشاوره حقوقی نیاز دارید بر روی "دریافت مشاوره" کلیک نمایید.

دریافت مشاوره

دکمه بازگشت به بالا