رای دادگاه

درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه (رای دادگاه)

پیام رای دادگاه با موضوع درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه: نازایی زوجه از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی‌شود.


شماره دادنامه قطعی: 36439 / تاریخ دادنامه قطعی: 1401/10/21

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۶ اقای ک. ک. پ. بطرفیت خانم ن. ق. دادخواست بخواسته فسخ نکاح بعلت نازایی زوجه و فریب در ازدواج و کتمان حقیقت و مسایل روحی و روانی تقدیم دادگاه می‌نماید. پرونده جهت رسیدگی به شعبه * ارجاع می‌شود. وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۷ با حضور خوانده تشکیل می‌شود. و اقای ک. ک. پ. حضور ندارد. خوانده اعلام نموده ادعای خواهان را قبول ندارم. و ترک زندگی مشترک توسط بنده، رفتارهای وی که بدبین و شکاک می‌باشد. بوده است. و تقاضای رد ادعای مطروحه را دارم. و در صورت نیاز حاضر به مراجعه به پزشکی قانونی با هزینه خواهان هستم.

خوانده لایحه داده و علت تاخیر در جلسه رسیدگی را خرابی خودرو و ترافیک اعلام نموده است. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با این استدلال که بر فرض صحت ادعای خواهان نازایی خوانده شامل موارد احصای شده از قانون نیست و نمی‌تواند از موارد فسخ نکاح تلقی گردد.

لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و حکم بر بطلان ان صادر می‌گردد. (برگ ۱۱). زوج به این رای اعتراض می‌نماید. و تجدیدنظرخواهی در شعبه * رسیدگی شده و بموجب دادنامه شماره *۰۱/۷/۱۷ و ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می‌شود. (برگ ۲۳). زوج از این رای فرجامخواهی بعمل اورده و تقاضای نقض دادنامه را کرده است. که مشروح لایحه فرجامخواهی وی در هنگام شور قرائت می‌گردد. تبادل لوایح انجام، سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع و تحت نظر قرار دارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی اقای ک. ک. پ. بطرفیت خانم ن. ق. نسبت به دادنامه شماره *۰۱/۷/۱۷ شعبه * که بموجب ان دادنامه بدوی مبنی بر صدور حکم بر بطلان دعوی زوج بخواسته فسخ نکاح تایید شده است. متضمن علل و جهاتی که موجبات نقض و گسیختن ان را فراهم اورد نمی‌باشد. زیرا دادنامه موصوف با توجه به محتویات پرونده موافق موازین قانونی اصدار یافته است. و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز با خدشه‌ای روبرو نمی‌باشد. بنا به مراتب ضمن رد فرجامخواهی و مستندا به ماده ۳۹۶ از قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام می‌گردد.

برای دریافت مشاوره حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاوره حقوقی

عنواین مرتبط با دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها:

 1. انواع طلاق در فقه و قانون ایران
 2. فرق طلاق با فسخ نکاح
 3. طلاق رجعی + هزینه طلاق رجعی
 4. فرق طلاق عدی و رجعی
 5. طلاق بائن + انواع طلاق بائن
 6. فرق طلاق رجعی و بائن
 7. طلاق مبارات | کراهت زوجین از یکدیگر
 8. طلاق توافقی | مراحل و مدارک
 9. طلاق از طرف مرد | مراحل و مدارک
 10. طلاق از طرف زن | مراحل و مدارک
 11. صلاحیت دادگاه خانواده (محلی و ذاتی)
 12. طلاق عسر و حرج چیست؟
 13. دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن (مصادیق عسر و حرج زوجه)
 14. تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه (رای دادگاه)
 15. طلاق به دلیل کراهت زوجه | تنفر از شوهر
 16. طلاق خلع؛ طلاقی با بذل مهریه و رضایت شوهر
 17. فرق طلاق خلع و مبارات
 18. طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان دارد؟
 19. آیا زن میتواند با بخشش مهریه طلاق بگیرد؟
 20. طلاق به علت عدم تعادل روانی (اثبات بیماری روانی)
 21. فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (رای دادگاه)
 22. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه + نمونه دادخواست
 23. درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (رای دادگاه)
 24. درخواست طلاق زوجه به دلیل پرخاشگری زوج (رای دادگاه)
 25. طلاق بخاطر بد دهنی مرد [سوء رفتار زوج ناشی از فحاشی] (رای دادگاه)
 26. طلاق به دلیل بچه دار نشدن زن | نازایی زوج و زوجه
 27. درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه (رای دادگاه)
 28. درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج (رای دادگاه)
 29. خواندن صیغه طلاق بدون حضور مرد یا زن ⚡️ عدم حضور در دفترخانه زوج یا زوجه
 30. لغو درخواست طلاق ⚡️ پس گرفتن درخواست طلاق
 31. تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه (رای وحدت رویه 716)
 32. قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق (رای وحدت رویه 666)
 33. امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه (رای دادگاه)
 34. امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل (رای دادگاه)
 35. تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (رای دادگاه)
 36. توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه (رای دادگاه)
 37. داوری در طلاق (رای دادگاه)
 38. درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 39. فسخ نکاح به دلیل عدم اعلام ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 40. درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (رای دادگاه)
 41. درخواست طلاق به دلیل غیبت زوج (رای دادگاه)

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا